Dhiyo

Vergeetcurve

De eerste voorwaarde om kennis beter en duurzamer te onthouden is het herhalen van kennis. Aan het einde van de 19e eeuw ontdekte de Duitse psycholoog Ebbinghaus dat studenten al na 24 uur 80% van het geleerde zijn vergeten. Zijn onderzoek naar de vermogens van het menselijke geheugen leidde tot de zogenaamde vergeetcurve. Deze curve beschrijft welk percentage geleerde kennis mensen nog kunnen reproduceren, afgezet tegen de tijd.

Voorts ontdekte hij dat door het herhalen van kennis, studenten de kennis veel beter wisten te onthouden. Wanneer kennis voldoende wordt herhaald, kan men deze kennis voor vrijwel 100% blijvend onthouden, waarvoor slechts minimale inspanning nodig is. Wanneer de kennis eenmaal in het lange termijn geheugen zit, hoeft pas na een aantal maanden tot jaren de kennis even te worden herhaald om het kennisniveau op peil te houden.

Dhiyo zag de mogelijkheid om voor u (deelnemer aan een training) een internetapplicatie te ontwikkelen die u tijdens en na een opleidingstraject digitaal prikkelt om de aandacht te geven aan wat er geleerd is. En hiermee de vergeetcurve tegen te werken. We ontwikkelden het om de herinnering aan de lesstof te stimuleren en tegelijkertijd te werken aan gedragsverandering en zelfontwikkeling.

Voorkomen van terugval in oude patronen

Niet alleen vergeten veel mensen het geleerde vrij snel, er bestaat een haast natuurlijke neiging om, vroeger of later, terug te vallen in oude patronen. Dat is onderdeel van het onbewuste gedrag. Dat onbewuste gedrag bepaalt echter wel 95% van ons doen en laten. Dhiyo is gebaseerd op het begrip ‘blended learning’, maar dan wel in een nieuwe vorm. Blended learning is het combineren van verschillende leermethodieken – met en zonder technologie – om het beste resultaat te bereiken. Dhiyo sluit aan op het persoonlijke contact met de trainer en de directe interactie van klassikale training met de technologie van e-learning.

Hoe dan?

Nadat u Dhiyo heeft geïnstalleerd op uw pc, verschijnen er pop-ups (prikkels) op uw beeldscherm.

De keuze uit de prikkels in de database - en de volgorde hiervan - is persoonsgebonden want deze wordt bepaald op basis van numerologie van geboortedatum. U krijgt dus altijd een programma op maat, nooit hetzelfde als van een collega-deelnemer omdat de numerologie anders bepaalt.

De prikkels verschijnen drie tot vijf keer per week, u kunt de frequentie zelf bepalen. Een prikkel die is verschenen komt niet nog een keer. U kunt ze nog wel terugzien in uw persoonlijke dossier.

De prikkel kan een tip, inzicht, theoretische herhaling, een beeld- of geluidsfragment zijn. Maar het kan ook een huiswerkopdracht zijn. Dan moet u iets invullen. Met de ingevulde informatie bouwt u een persoonlijk dossier op. Deze is alleen voor u en de trainer toegankelijk.

Voor meer informatie, klik hier.