Doel, missie en visie

Doel:

door een leerzame, onvergetelijke en vermakelijke lezing of training u allround, zelfverzekerd en kundig te maken ten aanzien van het menselijke verkeer in binnen en/of buitenland.

Missie:

gelijke kansen voor iedereen. Dat is waar Etiquette FUNdament (Culture Coach) voor staat. Etiquette FUNdament heeft de intentie dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, gelijke kansen krijgt. Het toepassen en bewustwording van etiquette draagt hiertoe bij denkt Etiquette FUNdament. Etiquette FUNdament helpt om sociaal en zakelijk succes te vergroten, voor profit en nonprofit organisaties, in binnen- en buitenland.

Visie:

dat mensen positief, niet discriminenrend en daardoor vriendelijker en vredelievender met elkaar om kunnen gaan. Mede door elkaars verschillen te herkennen en te accepteren en daar voordelen uit te halen i.p.v. verwijdering te ervaren. De etiquette te kennen om als basis met elkaar samen te werken, de effectiviteit met elkaar te vergroten en te excellereren.