Probeer de ander echt te begrijpen en je zal zelf begrepen worden.

De wetenschap van Etiquette

Door goed contactmanagment met uzelf, heeft u een fijn contact met uw omgeving. U heeft allemaal overtuigingen en u geeft constant betekenis aan de fenomen om u heen. Op welke overtuigen en betekenisgeving opereert u? Bent u zich hiervan bewust? Hebben ze het beoogde effect? Kunt u de etiquette herkennen van een ander en uzelf inleven? U kunt met de juiste houding zich verplaatsen in meerdere lagen van bevolking, waardoor u uw 'peergroup' en uw 'boundary spanner' vergroot, wat zeker resultaten geeft.

Hoe werkt referentiemacht? Wat is de cultuur in uw team? 
Hoe wordt deze beïnvloed door de afkomst van uw teamleden? Hoe kan etiquette daarin een rol spelen? Zowel negatief als positief? Hoe werkt IQ, EQ en SQ? Uitsluitselmechanismen zijn deze aanwezig? Waar zijn misverstanden in het team en wat betekenen de kernwaarden en missie van uw bedrijf voor het team? Hoe vertaald de betekenisgeving van deze kernwaarden zich naar het gedrag/decorum of de etiquette van het team?

Zaken die allemaal belangrijk zijn om uw team optimaal te laten functioneren komen allemaal aan bod bij een training of lezing van Etiquette FUNdament. Het waarom van zaken wordt geschiedkundig en of wetenschappelijk toegelicht waardoor het begrip wordt vergroot en er makkelijk geleerd wordt. U kunt via aanbod en onderwerpen zelf een selectie van de onderwerpen maken!